Koçluk Ne İşe Yarar?

Dünya çapında saygın kuruluş ve yayınlarının yaptığı araştırmalarla sabit ki; koçluğa yapılan yatırım katlayarak kazanca dönüşüyor.

Amerikan Topluluğu – Eğitim ve Geliştirme Raporu’na göre eğitim ve koçluğa düzenli olarak yapılan yatırımlar, çalışan başına % 50’nin üzerinde net satış, çalışan başına neredeyse % 40 gayri safi kâr ve hisse senetlerinde % 20 daha yüksek pay ile sonuçlanmış.

 

Public Personnel Management Journal, 1997 kişi üzerinde yaptığı çalışmada; geleneksel eğitimler sonrası % 20-25 oranında artış gösteren çalışan üretkenliği; eğitim ile koçluk birleştirildiğinde % 80’den fazla artmış.

Stanford, Harvard Teknoloji Enstitüleri’ne göre,  çalışanların becerileri şirketin başarısının % 85’ini belirliyor… YÜZDE SEKSENBEŞ !

– Koçluk hizmetinden elde edilen parasal sonuçlar için de Fortune Dergisi’nin araştırmasına bakalım: Yöneticiler ortalama geri dönüşü “100,000 dolar ve daha fazla” olarak tanımlıyor. İstatistiksel bir veri koymaları istendiğinde; koçluk hizmetinin geri dönüşünün, şirketlerine olan maliyetinin 6 katı olduğunu belirtiyor.

İK uzmanlarının yaptığı bir araştırmaya göre,  2000’li yılların başından bu yana ABD’deki şirketlerin % 90’ı kilit noktalardaki yöneticilerine koçluğun çeşitli yöntemlerini sunuyor.

Koçluktan faydalanabileceğiniz alanlar arasında; Liderlik, Üst Düzey Personeli Elde Tutma, Yeni İşe Alımlar, Takımdaşlık, Motivasyon, Satış Artırma, Stres ve Zaman Yönetimi bulunuyor.

Koçluğun Faydaları

Koçluk, hem kurumlara hem de bireylere olağanüstü bir hızla muhteşem bir farkındalık ve benzersiz faydalar sağlar…

– Liderlik için koçluk; üretkenliği artırır, iletişimi geliştirir, personelin sorumluluğunu ve bağlılığını artırır ve şirket içindeki stres düzeyini ve gerilimi azaltır.

– Koçluk, bireylerin küresel iş saatleri, dil engelleri, farklı iş ahlakları ve ekonomik dalgalanmalar vb. her koşulda şirkete bağlılıklarını korur ve şirketi sahiplenmelerini sağlar.

– Koçluk, üst düzey yöneticilerin yanlış karar almalarını ve yanlış davranmalarını önlemeye yardımcı olur. Yapılan çalışmalar üst düzey yöneticilerde yanlış karar verme ve davranma oranının yüzde 33’lere kadar yükseldiğini söylemektedir.

– Koçluk, yöneticilerin insanlar ile daha iyi iletişim kurmasına yardımcı olur. Yaygın olarak görülen kişiler arası çatışma nedenleri arasında yöneticilerin kaba davranışları, fazla kontrolcü olmaları ve kendilerini çalışanlardan ayrı tutmaları sayılabilir. Koçlar, yöneticilerin kendi davranışlarını keşfetmeleri, kendilerini savunan inançlarını, varsayımlarını ve eylemlerini fark edip değiştirmeleri için onlara yardımcı olur.

– Koçluk, liderlere daha stratejik düşünerek plan yapmak, risk yönetimi, vizyon ve misyon yaratmak gibi çok önemli konularda yardımcı olur.

– Koçluk, yöneticilerin ve müdürlerin kendi güçlerini daha etkili kullanmalarına olanak sağlar.

İşte bu sebeplerden dolayı koçluğun bütün kurumsal kademelerde ve hayatın birçok alanında büyüme ve başarı için önemi giderek daha fazla kabul ediliyor.

21.yüzyılda işini iyi yapmanın istenen başarıyı yakalamak için artık yeterli olmadığını hepimiz kabul ediyoruz: 21. yüzyılda gerçek başarı işini seven insanlar tarafından elde ediliyor.

Dünya’nın önde gelen araştırma verilerinden hareketle; kişinin öz-liderlik, öğrenme yeteneği, öz-etkinlik ve öz-farkındalık gibi yeteneklerini geliştirmesine destek olduğumuzda, ondan çok daha büyük başarılar beklenebileceğini tecrübeyle biliyoruz.

Power Coaching Kurumsal

 

Yönetici ve Çalışanlar;

– Kurumsal vizyon ile kişisel vizyonlarını örtüştürmek

– Bütünsel anlamda sorumluluklarını fark etmek

– Daha hızlı aksiyona geçmek konusunda kurum içi bireysel koçluktan faydalanabilir.

Kurumsal gelişim konusundaysa;

– Kurumun hedeflerini netleştirmek

– O hedef doğrultusunda en verimli stratejiyi yaratmak

– En hızlı şekilde hedefe ulaşmak içinse kurumsal koçluktan faydalanabilirsiniz.

Kurumsal koçluk görüşmeleri için randevu al.

Power Coaching Bireysel

 

İçsel potansiyelinizin sınırsızlığının farkına varmak ve içinizdeki gücü hayatınızı daha iyiye dönüştürmek üzere kullanmak için ideal bir araç.

– Bire bir yapılan periyodik görüşmelerle hedefinizi saptayın.

– Hedefe en hızlı ulaşabileceğiniz stratejiyi oluşturun

– Tüm kısıtlayıcı inançlarınızı geride bırakın; hayat dönüşsün.

Bütünsel Yaşam Koçluğı;

– İş hayatı ve zaman yönetimi,

– Sağlıklı beslenme ve,

– İlişkileri içerir.

Bireysel koçluk görüşmeleri için randevu al.

Top